KYK personel alımı yapacak

KYK yurt yönetim memuru alımı için başvuru şartları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, personel alımı başvuru işlemlerine yönelik duyuruyu yaptı.

KYK personel alımı yapacak
14 Aralık 2020 - 11:07

63 ile 500 personel alınacak olup başvuru şartları ve konuya yönelik detaylar da netlik kazandı. 


KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

KYK yurt yönetim memuru alımı için başvuru şartları netlik kazandı. 63 ilde 500 personel alımı gerçekleştirecek olan KYK 500 memur alımı başvuru şartları ise şu şekilde olacak;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
ü Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihindenitibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılmasıhalinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
ü Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00)tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı SınavBaşvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvurusisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra "Başvuruyu Onayla" butonunu kullanarak başvurularınıtamamlayacaklardır.
4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayanadayların talepleri dikkate alınmayacaktır.5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılanbaşvurular kabul edilmeyecektir.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikledeğişiklik yapılmayacaktır.
7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayınkendisi sorumlu olacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.
2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermişolduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
3. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi'ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.
4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav girişbelgelerinde yer alacaktır.
5. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfuscüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesibulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlikbelgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınavhakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancakmücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmakkaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıtyapılmayacaktır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum