KPSS 60 puan ile büro personeli alım ilanı

İçişleri Bakanlığı KPSS 60 puan ile toplamda 219 büro personeli alımı yapacak.

KPSS 60 puan ile büro personeli alım ilanı
09 Ocak 2021 - 12:55

İçişleri Bakanlığı, yeni sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere KPSS 60 puan ile toplamda 219 büro personeli alımı yapacak.

Adaylara ilişkin başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayları yayınlanan ilan ile duyuran Bakanlık, beraberinde atama yapılacak illerin ve kadroların listesi ayrıntılı bir şekilde paylaştı.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip, elektronik ortamda müracaat edecek.

Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Genel Başvuru Şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, 

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), 

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak, 

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere) 

Büro Personeli Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan gereği büro personeli başvuru şartları;

Lisans Mezunları İçin

a- Lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin

a- Ön lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Büro personeli maaşları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tablo ile belirtildi. 

En az önlisans mezunu olanlar

a) 5 yıldan az olanlar - 3.470,28
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.619,65
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.762,24
d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.910,21
e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 4.077,03

Diğerleri

a) 5 yıldan az olanlar - 3.403,91
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.503,73
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.603,09
d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.729,45
e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 3.928,25


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum