KENT KONSEYLERİNİN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNE KATKISI

KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen ’Hemşehrilik Bilincinin ve Yerel Katılım Kültürünün Gelişmesinde Kent Konseylerinin Rolü’ başlıklı projede Karaman örneği ele alındı

10 Ocak 2017 - 13:24

KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen ’Hemşehrilik Bilincinin ve Yerel Katılım Kültürünün Gelişmesinde Kent Konseylerinin Rolü’ başlıklı projede Karaman örneği ele alındı.

Projede, kent konseylerinin katılımcı yönetim anlayışı ile yerel demokrasi ve yerel yönetişimin önemli aktörlerinden birisi olduğu belirtilirken aynı zamanda illerde ortak aklın hayata geçirilmeye çalışıldığı bir platform görevini üstlendiği vurgulandı.

“Vatandaşların yüzde 50’si Kent Konseyini bilmiyor”

Proje kapsamında, Karaman özelinden hareketle, Kent Konseylerinin yerelde katılım kültürünün sağlanmasında ve hemşehrilik bilincinin hayata geçirilmesinde ne düzeyde rol oynadığını tespit edebilmek ve Karaman ilinde yaşayan vatandaşların algılarını ölçebilmek için alan araştırmaları gerçekleştirildi. Araştırmalar sonucunda Karaman ilinde yaşayan vatandaşların hemşehri hukukunun gereği olan hak ve yükümlülükleri ile kent konseylerinin işlevselliği hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerinin düşük olduğu tespit edildi.

Alan araştırmasına katılanların yaklaşık yüzde 38'i Karaman Kent Konseyinden haberdar olduğunu, yüzde 12'si Konseyin işlev ve faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtirken katılımcıların yarısı ise Karaman Kent Konseyi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Bu sonucun yanı sıra çalışmada sivil toplum kuruluşlarına üye olan vatandaşların üye olmayan vatandaşlara oranla Kent Konseyi hakkında daha fazla bilgi ve farkındalık sahibi olduğu ortaya çıktı.

Projede ayrıca Karaman Kent Konseyi özelinden hareketle kent konseylerinin şehrin sorunlarının tespitinde ve sorunlara yönelik çözüm üretilmesi noktasında önemli bir işlev gördüğüne de dikkat çekildi. Karaman Kent Konseyinin özellikle 2014 yılının ikinci yarısından itibaren aktif faaliyetler yürüterek önemli çabalar ortaya koyduğu belirtilen projede; Konseyin, şehrin sorunlarının çözümüne ve ortak aklın oluşmasına yönelik çabaları ile şehirde yaşayanları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmesi dikkate değer bulundu.

“Kentin önde gelen kurum ve kuruluşları hemşehrilik bilinci için ortak hareket etmeli”

Proje ile ilgili düşüncelerini ve elde edilen bulguları paylaşan Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Sefa Usta, yerel katılım kültürünün ve hemşehrilik bilincinin sağlanmasında belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kent konseyleri işbirliğinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilerek vatandaşların ve toplumun farkındalık düzeyinin daha da yükseltilebileceğini söyledi.

Özellikle kadınlar, gençler, engelliler, çocuklar ve toplumun diğer kesimlerine yönelik projeler hayata geçirerek bu grupların yönetim sürecine katılımlarının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Usta konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kent konseylerinin temel işlevi, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kendi görev alanlarıyla ilgili danışmanlık ve tamamlayıcı hizmet sunmaktır. Kent konseyi belediyeyi dışlayan bir muhalefet platformu, kendi başına sivil bir girişim değildir. Bu bağlamda belediye ile işbirliği içinde hareket edilmelidir. Türkiye Kent Konseyleri Birliğine Karaman Kent Konseyinin aktif olarak katılması ve temsilci göndermesi Konseyin işlevselliği ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır. Kent konseylerinin bölgesel ve ulusal düzeyde diğer kent konseyleri ile birlikte hareket ederek ortak projeler üretmeleri önemli bir gerekliliktir. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları birlikteliğiyle gerçekleştirilecek olan projeler ile Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanmasının hem kent konseylerinin mali yapısını güçlendireceği hem de etkinliğini ve işlevselliğini artıracağı söylenilebilir.”

Projenin hedefleri ile ilgili beklentilerini de paylaşan Yrd. Doç. Dr. Usta, “Elde edilen bulgu ve sonuçların karar alma mercileriyle paylaşılmasıyla birlikte geliştirilmesi beklenen çözüm stratejilerinin Karaman’da yaşayan vatandaşların kent konseylerine ve şehre olan aidiyet duygularını pozitif yönde arttıracağı umuyoruz. Diğer şehirler için de emsal teşkil etmesi beklenen çalışmada kent konseylerinin başarılı bir şekilde hemşehrilik bilinci ve yerel katılım kültürü için bir yol haritası çizeceği ümit edilmektedir. Proje süresince bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen üniversite yönetimine ve çalışmaya anlam katan Karamanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum