Kazımkarabekir'de sağlık atılımı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde sağlık alanında hizmete giren yeni birimler ilçe halkına daha kaliteli hizmet sunmak üzere tasarlandı

01 Mart 2017 - 12:06

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde sağlık alanında hizmete giren yeni birimler ilçe halkına daha kaliteli hizmet sunmak üzere tasarlandı.Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesi, Kazımkarabekir Aile Sağlığı Merkezi 1 ve 2 Nolu Aile Hekimliği Birimleri A Grubu kriterlerini sağlayarak hizmet vermeye başladı.A Grubu kriterleri nelerdir?

1- Muayene odasında lavabo bulunmaktadır.
a) Her muayene odasında lavabo olmalıdır.
b) Lavaboda sıvı sabun, kağıt havlu bulunmalıdır.
2- Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir.
a) Her bir polikliniğin dışına muayene olacak hastanın sıra numarasının görülebilmesi için uygun elektronik sistem konulmalıdır. (Ebatları asgari 10*10 cm olmalıdır.)
b) Elektronik sistem çalışır durumda olmalıdır.
3- Muayene odası asgari 14 m2'dir.
a) Aile Hekimliği bina yerleşim krokisi olmalıdır.
b) Muayene odası asgari 14 m2 olmalıdır.
c) Yerleşim krokisi üzerinde yerleşim alanlarının büyüklüğü m2 cinsinden belirtilmelidir.
4- Bakanlıkça gönderilen güncel afiş ve broşürler bekleme alanlarında düzenlenmiş panoda asılıdır. Panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olmalıdır.
a) Panolarda sağlık dışı konular ile ilgili afişler bulunmamalıdır.
b) Güncelliğini yitiren ve yıpranan afişler kaldırılmalı veya yenilenmelidir.
5- Hasta ve hasta yakınlarının şikayet ve önerilerinin kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak şikayet, öneri kutuları veya benzeri uygulamalar bulundurulmaktadır.
a) Öneri ve şikayet kutuları kolayca görülebilecek alanlarda olmalıdır.
b) Görüş ve önerilerin periyodik olarak değerlendirildiği ve iyileştirme faaliyetleri yapıldığına dair elektronik veya yazılı kayıtlar olmalıdır.
6- Bekleme alanı; yeterli sayıda ergonomik oturma grubu, mobilya ve gerekli malzemeye sahiptir.
a) Yeterli sayıda ergonomik oturma grupları olmalıdır. (Tek hekim için asgari 6 kişinin oturabileceği, sonraki her hekim için ise asgari 3 kişinin oturabileceği oturma grubu bulunmalıdır.)
b) Oturma grupları kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olmalı, ahşap, PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa döşemesiz olmamalıdır.
7- Bekleme alanlarının büyüklüğüne uygun (Asgari 70 ekran) LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulunmalıdır.
a) Bekleme alanlarının büyüklüğüne uygun (Asgari 70 ekran) LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulunmalıdır.
b) Sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar bulunmalıdır
c) Mesai saatleri boyunca eğitim yayını olmalıdır.
8- Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2 'dir (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir).
a) Bekleme alanı asgari 20 m2 olmalıdır.
b) Birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilmelidir.
9- Soğuk zincir için tahsis edilen buzdolabı sadece aşılar ve antiserumlar için kullanılmaktadır.
10- Aşı dolabının sıcaklık takipleri günde en az iki defa olmak üzere hafızalı termometre ile yapılarak takip edilmekte ve kayıtları tutulmaktadır.
a) Aşıların saklanması ve transferine ilişkin talimat (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek) hazırlanmalıdır.
b) Aşı odasının kontrol ve takibi için sorumlu bir sağlık personeli ve yedeği yazılı olarak belirlenmelidir.
c) Sıcaklık takibi günde en az iki defa olmak üzere hafızalı termometre ile yapılarak takip edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
11- Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2 'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır ).
a) Aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" asgari 10 m2 olmalıdır.
b) İkiden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" olmalıdır.
c) Oda içerisinde muayene masası, en az iki adet sandalye ve masa olmalıdır.
12- Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu kullanılmaktadır.
13- Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m2 'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" planlanır).
a) Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütüldüğü oda asgari 10 m2 olmalıdır.
b) İkiden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" olmalıdır.
c) Oda içinde perde veya paravan bulunmalıdır.
14- Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmakta ve kayıtları elektronik ortamda tutulmaktadır.
a) Yapılan aile planlaması çalışmaları elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
b) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı rahim içi araç uygulaması sertifikasına sahip olmalıdır.
15- Eğitim alındığının belgelenmesi kaydıyla gebe izlemleri ultrasonografi eşliğinde yapılmalı ve elektronik ortamda kayıtları tutulmalıdır.
a) Hekimin ultrasonografi ile ilgili eğitim belgesi olmalıdır.
b) Ultrasonografi eşliğinde yapılan gebe izlemlerinin elektronik ortamda kayıtları olmalıdır.
16- Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, mahremiyet kurallarının uygulandığı "bebek bakım ve emzirme alanı/odası" planlanmıştır (Bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir.)
a) Ayrı olarak belirlenmiş bebek bakım ve emzirme bölümü olmalıdır.
b) Emzirme bölümünün kolay fark edilebilen ve okunabilen bir tabelası olmalıdır.
c) Bu bölüm her zaman kullanıma hazır durumda olmalıdır.
d) Emzirme bölümünde doğru ve yanlış emzirme resimleri (afiş ve broşür) olmalıdır.
e) Bebek bakım ve emzirme bölümünde ıslak mendil, kağıt havlu bulunmalıdır.
f) Bebek bakım ve emzirme bölümlerinde el antiseptiği (tercihen duvara monte edilmiş) ve bunun kullanımını anlatan afiş, talimat vb. bulunmalıdır.
g) Gerekli mahremiyet sağlanmış olmalıdır.
17- Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar vb.) bulunmaktadır.
a) Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü olmalıdır.
b) Emzirme bölümünde bebeğin düşmemesi için gerekli düzenlemenin (korkuluk, emniyet kemeri vb.) olduğu temiz bir alt değiştirme yeri bulunmalıdır.
c) Emzirme bölümünde annelerin kullanabileceği en az bir adet koltuk veya sandalye olmalıdır.
18- İlaçları ve miktarlarını gösteren güncel liste bulunmaktadır. Miat ve stokları takip edilen, ilaç ve aşıların listeleri güncel olarak elektronik ortamda takip edilmektedir.
a) ASM’de bulunan ilaç miktarı belirlenmelidir.
b) ASM’ de bulunan ilaçların kritik stok seviyeleri belirlenmelidir.
c) Miat takibi yapılmalıdır.
d) Miadı yakın ilaç ve malzemelerin yönetimi için gerekli önlemler alınmalıdır.
19- Acil seti bulunmaktadır.
a) ASM’de acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.
b) Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemeler için miat ve kritik stok seviyesi takibi yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
c) "Acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunmalıdır. ï‚· Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için)
- Ambu ve değişik boylarda maske
- Oksijen hortumu ve maskeleri
- Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları)
- Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp)
- Enjektörler
- Aspirasyon sondası
- Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.) "
d) Kontrol süreci ve sorumlusu belirlenmeli ve kontroller kayıt altına alınmalıdır.
20- Defibrilatör (manuel veya otomatik eksternal defibrilatör) bulunmaktadır.
a) Defibrilatör kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.
b) Defibrilatör çalışır durumda bulundurulmalıdır.
c) Defibrilatörün periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.
21- Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası planlanmıştır.
a) Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası olmalıdır.
b) Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik önlemler alınmalıdır.
22- Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.
a) Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır.
b) Temizlik personeli bu konuda eğitilmelidir ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
c) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.
23- Temel ve basit laboratuvar tetkikleri ile kan alma işlemlerinin yapıldığı müstakil bir oda planlanmıştır. Bu oda diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir.
a) Laboratuvar odasında lavabo olmalıdır.
b) Lavaboda sıvı sabun, kağıt havlu bulunmalıdır.
c) Kesici delici alet kutusu bulunmalıdır.
d) Mevzuatına uygun bir şekilde tıbbi atık poşetli çöp kutusu bulunmalıdır.
e) Kan alma işlemi için gerekli malzeme ve kan alma koltuğu bulundurulmalıdır.
24- Aile sağlığı merkezinde bir yataklı müşahede odası bulundurulur. Odada manometreli oksijen tüpü, serum askısı ve diğer malzemeler bulundurulmalıdır (Bu oda diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir).
a) Yataklı müşahede odası olmalıdır.
b) Odada manometreli ve kullanıma hazır oksijen tüpü, serum askısı ve etajer olmalıdır.
c) Karyola, yatak, yastık, çarşaf ve nevresim takımı gibi malzemeler sağlam, temiz ve kullanıma hazır olmalıdır.
d) Hasta mahremiyet kurallarına uyulmalıdır.
25- Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (Aile hekimi başına haftalık 10 saat).
a) Bakanlığın istihdam ettiği A.S.E. dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır.
b) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeleri ile mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.
c) Çalışan personelin çalışma saatleri aile sağlığı merkezinin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır.
26- Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için ilave bir ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalışmaktadır.
a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elamanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır.
b) Çalıştırılan personelin ilgili Sosyal Güvenlik Kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeleri ile mesleki eğitimine yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.
c) Bu grupta personel çalıştırdığı durumda 25 inci maddedeki personeli çalıştırmış kabul edilir.
27- Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmaktadır.
a) Aylık esnek mesai çizelgeleri olmalıdır.
b) Esnek mesai çizelgesi hazırlanarak o ASM’nin günün hangi saatlerinde açık bulundurulacağı vatandaşın rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve uygun bir yere asılmalıdır.
c) ASM haftalık asgari 54 saat açık bulundurulmalı ve bu süreler içerisinde en az bir hekim de sağlık hizmeti vermelidir.
28- Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulunmaktadır.
a) Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası olmalıdır.
b) ASM’de çalışan hekimler, sunduğu hizmetler, çalışma saatleri, eğitim materyalleri ve ASM’den nasıl hizmet alınabileceği konusunda bilgiler bulunmalıdır.
c) İnternet sayfası güncel olmalıdır.
29- Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 20-24 derece arasında tutulmaktadır. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanmaktadır.
a) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 20-24 derece arası olmalıdır.
b) Ortam sıcaklığını gösteren termometre olmalıdır.
c) Isıtma için soba kullanılmamalıdır.
30- Her lavaboda sıvı sabun, kağıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kağıdı bulundurulmaktadır.
a) Her lavaboda sıvı sabun, kağıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kağıdı olmalıdır.
b) Lavaboda el yıkama afişi ve “el hijyeni için 5 endikasyon kuralı asılı olmalıdır.
c) Tuvalette rezervuar olmalıdır.
d) Tuvalet ve lavabolar temiz olmalı ve daima yeterli temiz su bulunmalıdır.
31- Aile sağlığı merkezi ile yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve temizliği yapılmaktadır (bu alanların tadilat tamirat ve bakımı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiştir).
a) Evsel atık kutusu ve kağıt atık kutusu bulunmalıdır.
b) Yangın söndürücüler ve varsa sıkıştırılmış gaz konteynırları duvara sabitlenmiş olmalıdır.
c) Kesintisiz güç kaynağı, yedek batarya çalışır durumda olmalıdır.
d) Jeneratörlerin periyodik bakımı yapılmalı ve bakım kayıtları bulunmalıdır.
e) ASM ve yerleşkesinin çevre düzenlemesi ve temizliği yapılmış olmalıdır.
32- Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tamdır (dış cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiştir).
a) İç ve dış cephe bakımlı olmalıdır.
b) ASM' nin iç alanları boya ve badanası temiz ve tam olmalıdır.
c) Kapı pencere pervaz vb. yapılar boyalı ve temiz olmalıdır.
33- Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplaması kolay temizlenebilir nitelikte yapılmıştır.
34- Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır.
a) Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında alkol bazlı el antiseptiği bulunmalıdır.
b) Bunlara kolaylıkla ulaşılabilmelidir. (örneğin; cep, masa üstü, duvara monte el dezenfektanı)
35- Kadın ve erkek tuvaletleri birbirinden ayrılmış, müstakil ve içerisi ıslak zemin kaplamalıdır.
a) Kadın ve erkek tuvaletleri birbirinden ayrılmış olmalıdır.
b) Kadın ve erkek tuvaletleri müstakil ve içerisi ıslak zemin kaplamalıdır.
c) Günlük temizlikleri yapılmalıdır ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır.
d) Tuvaletlerde sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı bulunmalıdır.
e) Tuvaletlerde poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.
f) Su rezervuarı olmalıdır.
g) Kapı ve penceresi ve camları tam ve eksiksiz olmalıdır.
36- Yaşlı ve engelli vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak engelli rampaları yapılmıştır.
a) ASM de yaşlı ve engelli vatandaşlar için rampa, tutunma barı vb. gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.
b) Asansörü olmayan çok katlı ASM lerde üst katta poliklinik hizmeti veriliyor ise giriş katında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hizmet alabileceği tefrişatlı bir oda bulunmalıdır.
37- Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.
a) Engelliler için ayrı bir tuvalet yoksa mevcut tuvaletlerden bay ve bayanlar için birer adet engelli tuvalet düzenlemesi yapılmış ve işlevsel olmalıdır.
b) Günlük temizlikleri yapılmalıdır ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır.
c) Engelli tuvaletinde sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı bulunmalıdır.
d) Engelli tuvaletinde poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.
e) Su rezervuarı olmalıdır.
f) Kapı ve penceresi ve camları tam ve eksiksiz olmalıdır.
38- Müşahede odası ve tuvaletlerde çalışır durumda acil çağrı butonu bulundurulmaktadır.
a) Müşahede odası ve tuvaletlerde kullanıcının rahatlıkla ulaşabileceği acil çağrı butonu bulunmalıdır.
b) Acil çağrı butonu çalışır durumda olmalıdır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum