Karaman'da 2 iş yeri ihaleye çıkacak

Karaman Belediyesi 2 iş yerini Açık Teklif Artırma Usulü Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verecek.

Karaman'da 2 iş yeri ihaleye çıkacak
19 Ocak 2021 - 13:50

Karaman Belediyesi 2 iş yerini Açık Teklif Artırma Usulü ile 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 15.00’de Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verecek.


Yayınlanan ihale ilanı şu şekilde;

"Mülkiyeti Belediyemize ait; Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi No:87 adresinde bulunan projeli ve ahşap kapalı alan olmak üzere toplam 185 m2‘lik kapalı alanı olan, toplamda 4.490 m2 yeşil alan üzerine kurulu Aile Çay Bahçesi 1 aylık kira muhammen bedeli 11.182,00 TL. + KDV geçici teminatı 4.026,00 TL. olarak ve

Ahiosman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:4/Z-16 adresinde bulunan 9 m2 ‘lik işyeri 1 aylık kira muhammen bedeli 650,00 TL. geçici teminatı 234,00 TL. olarak Belediyemiz Encümeninin 14.01.2021 tarihli ve 2021/24 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 15.00’de Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1- İhaleye katılacakların ihale günü saat 14.00’e kadar teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. Teminatı yatırmayan ihaleye katılamaz.
2- Kiraya verilecek gayrimenkuller 3 yıllık süre ile kiraya verilecektir.  İhalede belirlenen fiyat 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olup, takip eden yıllar için kira artışları Belediyemiz Encümeni tarafından belirlenir.
3- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
4- İhale 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir.
5- Tahliye işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanır.
6- Kira ihalesine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir veya ücretsiz olarak temin edilebilir.
7- Daha önce aynı yer için ihaleye katılıp ihale şartlarını yerine getirmeyenler ihaleye katılamaz.
8- 2886 sayılı Yasaya mani hali ve Belediyemize borcu olmayan herkes ihaleye katılabilir. İLAN OLUNUR.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum