Gavur neden müslümana düşmandır

Parlamentonun dört duvarına, aydınlarımızın aklının ön tarafına, bütün Müslümanların gönlüne "Aklam-ı sitte" ile yazılıp asılacak bir ayet: "Ey iman edenler, Haktan size geleni inkar ettikleri halde,

10 Şubat 2017 - 15:03

Parlamentonun dört duvarına, aydınlarımızın aklının ön tarafına, bütün Müslümanların gönlüne "Aklam-ı sitte" ile yazılıp asılacak bir ayet:

"Ey iman edenler, Haktan size geleni inkar ettikleri halde, kendilerine sevgi ilettiğiniz, Benim ve sizin düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar, Rabbiniz Allah'a iman etmeniz sebebiyle Peygamberi ve sizi (yurdunuzdan) çıkarıyorlar. Eğer siz Benim yolumda cihada ve rızamı aramak için çıkmışsanız niçin onlara gizlice sevgi beslersiniz. Ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Sizden kim onu (düşmanı dost) edinirse doğru yoldan sapmış olur." (Mümtehıne süresi ayet 60/1)

Dört duvarına da asılsın ki, bütün partilerin Milletvekilleri, kafalarını kaldırdıklarında her an onu görebilsinler.

"Ben üç dil bilirim, gelen Batılı bakanı ikna ederim, ben onların bütün kültürünü su gibi yutmuşum, benim dediklerime inanırlar, beni severler, Londra’da Washington’da, yemek yemişliğim, viski içmişliğim var" gibi laflarla kendimizi aldatmayalım.

Adamların doksan yıllık mazilerinde hep bize karşı olanların yanında yer aldıklarını bilmeyen, duymayan kalmadı.

"Tek dişi kalmış canavar"ların topluca saldırdığı günlerde Mehmet Akif Ersoy merhum özetleyivermiş:

"Doğduk, yaşamak yok size!" derlerdi beşikten;

Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten!"

Birileri haklı olarak "Neden hep Müslümanları hedef alıyorlar?" sorusunu sorarken İslam’ı suçlama tarafına da gidiveriyor.

Halkımızın bir çoğunun adı İsa’dır, Musa’dır, İbrahim’dir.

İngiltere’nin yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla koyulan isim Muhammed’miş.

Türklerin Mehmed’i de Muhammed sayılır.

O da sevgili peygamberimizin adıdır.

İsa aleyhisselamı Yahudiler çarmıha germeye teşebbüs ettiler.

Ona benzer birini de astılar.

İbrahim aleyhisselamı ateşe attılar da ateşi yaratan Allah, onun ateşini gülistana çevirdi,

Musa aleyhisselamı ve ona iman edenleri Firavun topluca öldürmeye teşebbüs etti ama kendisi ve ordusu denizde boğuldular.

Aynı soruyu soralım mı?

Bu peygamberler de Firavunun, Yahudilerin, Müşriklerin zulmüne, soygununa, insanları aşağılamasına, kendilerini kanun koyucu put yerine dikmelerine ses çıkarmasalardı da geçinip gitselerdi denebilir mi?

Neden Müslümanları öldürmeye, sürgün etmeye, ateşlerde yakmaya teşebbüs ettiklerini Rabbimiz şöyle haber verir:

"Ey ehli kitap, sizin bizi cezalandırmanız, "Biz Allah'a iman ettik, bize indirilene, daha önce indiri­lene de iman ettik, sizin ço­ğunluğu­nuz yoldan çık­mıştır" dememizdendir." (Maide süresi ayet 5/59)

"Sen, Rabbimizin ayetleri bize gelince iman ettiğimizden, bizden in­tikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bi­zim üzerimize sabır bo­şalt ve bizi Müslü­man olarak öldür" dediler." (A’raf süresi ayet 7/126)

"Mü'minler, Aziz ve Hamid olan Al­lah'a iman etmeleri sebebiyle, (ka­firler) intikam alıyor­lardı." (Büruc süresi ayet 85/8)

"Allah'ın lütfundan, Allah ve Rasülünün onları (Müslümanları) zengin etme­sinden başka inti­kam almaya sebep yoktu. Eğer tevbe ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse, Al­lah onları dünya ve ahirette acıklı bir azabla azab eder. Onlar için yeryü­zünde bir dost ve yardımcı da yoktur." (Tevbe süresi ayet 7/74)

Özetle Müslümanların suçları:

1-Aziz ve Hamid olan Allah’a iman etmeleri.

2-Rab olarak yalnız ve yalnız Allah’ı kabul etmeleri, kula kul olmamaları.

3-Allah’a ve Rasülüne iman edip sıratı müstekıym üzerinde yürüdüklerinden Allah’ın bir lütfu olarak Müslümanların zengin olmaları.

Sonuç ne olur?

Yarınları yaratacak olan haber veriyor:

"Sonuç, müttekılerindir." (A’raf süresi ayet 7/128, Hud 11/49, Ta-Ha 20/132, Kasas 28/83)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum