Garanti BBVA "En İyi Banka" seçildi

Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla Garanti BBVA, "Orta ve Doğu Avrupa'nın Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası" seçildi

Garanti BBVA "En İyi Banka" seçildi
10 Ağustos 2020 - 07:26
Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla Garanti BBVA, "Orta ve Doğu Avrupa'nın Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamada; "Paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmak için sürdürülebilirlik konularını karar alma mekanizmalarına ve iş süreçlerine entegre ediyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik İlkelerimiz çerçevesinde hem Bankamız hem de paydaşlarımız için stratejik açıdan önem taşıyan konulara odaklanarak değer yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Müşteri Deneyimi, Finansal Performans, Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi, Dijital Dönüşüm, İnsan Kaynaklarına Yatırım ve Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma olmak üzere altı başlıkta topladığımız konulardaki çalışmalarımızla aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmayı hedefliyoruz." denildi.

[caption id="attachment_43691" align="alignnone" width="750"] Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin[/caption]

Garanti BBVA 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

SKH’nin ilki olan Yoksulluğa Son, yoksulluğun tüm biçimlerinin, her yerde ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. İkinci hedef olan Açlığa Son, açlığın sona erdirilmesine, gıda güvenliğine ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanmasına ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesine odaklanıyor. Sağlıklı Bireyler hedefi sağlıklı yaşamların güvence altına alınmasına ve her yaşta sağlıklı bir yaşamın desteklenmesine katkıda bulunurken, Nitelikli Eğitim ise kapsayıcı ayrıca eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınmasına ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesine odaklanıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hedefi ile ele alınırken, 6. Hedef olan Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınmasını destekliyor. Enerjiye olan talebin arttığı günümüzde, herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması Erişilebilir ve Temiz Enerji Hedefi altında irdeleniyor.

Kesintisiz, kapsayıcı, sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın yanında herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesini besleyen İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Hedefi, dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Hedefleri altında inceleniyor. Eşitsizliklerin Azaltılması hedefi, ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılmasına, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları hedefi ise şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınmasına işaret ediyor.

Kaynak kıtlığının artması ve iklim değişikliğinin etkilerinin doğal kaynakların azalmasına neden olmasıyla, Sorumlu Üretim ve Tüketim sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınmasını hedefliyor. Akabinde 13. Hedef İklim Eylemi, hükümetleri, kurum ve kuruluşları, bireyleri İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçmeye çağırıyor. Biyolojik çeşitlilik kaybının doğal seyrinin bin kat üzerinde gerçekleştiği zamanımızda, Sudaki Yaşam hedefi ile sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının, Karadaki Yaşam hedefi ile de karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesinin önemi vurgulanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası konularına Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedefi altında, uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın canlandırılması ise son hedef olan Hedefler için Ortaklıklar altında kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum