Ekonomik Yatırımlar bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Programının bilgilendirme toplantısı düzenlendi

25 Kasım 2016 - 18:00

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Programının bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının üreticilere tanıtılması amacıyla, 22 Kasım 2016 Salı günü yapılan tanıtım toplantısına Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ޞube Müdür Vekili Oğuz Gül, teknik elemanlar ve 165 üretici katıldı.

ޞube Müdür Vekili Oğuz Gül, toplantıda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından Karaman İlinin en yüksek oranda destek alması için üreticilere her türlü teknik bilgi ve yardımı sunacaklarını ifade ederek, hibe programının son başvuru tarihinin 04 Aralık 2016 olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Toplantıda Ziraat Mühendisleri Servet Sağdıç ve Nihat Olçay katılımcılara hibe programı hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan hibe programı 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/37 Nolu Tebliğ ile programın 11. Etabı uygulanacak.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olmak üzere Karaman'da; Yaş Meyve Sebze Tasnif, Paketleme ve Depolama Yatırımları hariç Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması, Soğuk Hava Deposu, Çelik Silo, Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması, Alternatif Enerji Kullanan Yeni Sera yapımı, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi konularında hibe desteği verilecek.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırkbeş (45) gün (Son başvuru tarihi 04 Aralık 2016 Pazar) içerisinde www.tarim.gov.tr üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi mesai bitiminde site başvurular için veri girişine kapatılacak.

Ayrıntılı bilgi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ޞube Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün http://www.tarim.gov.tr/TRGM internet sitesinden detaylara ulaşılabilecek.

Toplantı katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum