CHP, Karaman için Araştırma Önergesi verdi

2 - 3 - 4 Aralık 2016 tarihlerinde Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan CHP heyet

30 Ocak 2017 - 15:17

2 - 3 - 4 Aralık 2016 tarihlerinde Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan CHP heyeti Karaman ve ilçelerinde bir dizi incelemeler yaparak Karaman'ın sorunları ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmişlerdi.

Bu çalışma sonrasında hazırlıklarını tamamlayan CHP Heyeti 27 milletvekilinin de imzası ile bir Meclis Araştırması verdi.

16 Ocak 2017 tarihli araştırma önergesinde Karaman'ın ulaşım, altyapı, istihdam, tarım ve hayvancılık, sanayileşme gibi alanlarındaki sorunları dile getirilerek, Meclis Araştırması açılması talep edildi.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAޞKANLIОINA

Karaman ilimiz, coğrafi konumunun sağlayabileceği ekonomik potansiyelini hatalı politikalar nedeniyle harekete geçirememiştir. İl merkezi ve ilçeleri ulaşım, altyapı, istihdam, tarım ve hayvancılık, sanayileşme alanlarında hedeflediği sıçramayı gerçekleştirememiştir. Karaman, Türkiye genelindeki nüfus artış hızı, genel ortalamasının altında seyreden yapısıyla göç vermekte, bölgesinde ekonomik cazibe merkezi olabilecek kamu ve özel sektör yatırımlarına yönlendirilecek bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Karaman ekonomisi olağan yatırımlar dışında büyüyememekte, sermaye çekememekte, çoğunlukla tarıma dayalı bir ekonomiyi sürdürmektedir. Esnafından üreticisine, hayvancısından işletmecisine kadar vatandaşımız Karaman’ın potansiyelinin harekete geçirilemediğinden dert yakınmakta, kısırdöngüye dayalı ekonomiden şikayet etmektedir.

Karaman’da büyük katma değer yaratan işletmeler ve fabrikalar ne yazık ki yoktur. Kentin başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Konya Ovası’nın kalkınma hamlesinden geride kaldığı, istenen büyümeyi sağlayamadığı görülmektedir. Karaman, işsizliğin yoğun yaşandığı bir şehir değildir ancak tarım kesiminin ve esnafın ekonomik krizi doğrudan yaşadığı açık bir gerçektir. Karaman tarımda sulama, üretim maliyeti, destekleme ve pazar sorununu doğrudan yaşamakta olup kent, Konya Ovası’nın üvey evladı konumuna sürüklenmekten hoşnutsuzdur.

Karaman’da tarımın sulamaya dayalı olup sulama kuyularının bol miktarda çektiği su seviyesi düşmüş, desteklemeler yetersiz kalmış, kiraz ihracatı dış politikadaki hatalardan doğrudan etkilenmiştir. Bu nedenle ildeki tarımın suya çok ihtiyacı olan ürünlerden ziyade, az su isteyen kuru tahıl ürünlerinin ekilmesinin teşvik edilmesine dönük politikalara ihtiyacı vardır. Sulama sorununun olduğu Karaman’da üreticiye ısrarla, şeker pancarı ve mısır ektirilmesi, tarımın geldiği tablonun özetidir. Hububata yönelik teşviklerin Karaman’da daha yapılması tarım kesimini rahatlatacaktır. Konya-Karaman hattında sulama sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik politikaların saptanması ayrı bir önem taşımaktadır.

Karaman’ın çevre sorunları, Ayrancı ilçesi ve Göktepe Beldesi başta olmak üzere, insan yaşamını, sulamayı, doğal dengeyi bozabilecek, göçü arttırabilecek düzeyde olup yöre halkının da karşı çıktığı HES, termik santral projelerinin gözden geçirilmesi, yasama organının aktif sorumluluk alması gerekmektedir. Karaman’ın ulaşım ve otopark sorunu had safhadadır. Kent, kendi merkezinden ilçelerine dahi başka illerin sınırlarından geçilerek ulaşılan bir konuma itilmiştir. Kendi ulaşım ağına kavuşamamış Karaman’da Ermenek’e Konya üzerinden gidilip Mersin üzerinden geri dönülmekte, yol dört saate yakın sürmektedir. Karaman’da Taşeli’yi Karaman’a bağlayan direkt yol yoktur ve tüm ısrarlara karşın bu yol yirmi yedi yıldır tamamlanmamıştır. Karaman’da belediyecilik sorunları, özellikle muhalefet partisi belediyeleri bakımından son derece yüksek seviyededir. CHP Belediyeleri, Akçaşehir, Kazancı ve Göktepe Belde Belediyeleri, iktidarın yoğun baskı ve yıldırmasıyla karşı karşıyadır.

Yukarıda ifade edilen farklı konular bağlamında Karaman ilinin sorunlarının tespiti, kentin coğrafi potansiyelinin tarım, ticaret, sanayi, çevre, ulaşım, yerel yönetimler bağlamında harekete geçirilmesine dönük kamu politikalarının oluşturulması amacıyla, Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Muharrem ERKEK                           Durmuş Fikri SAОLAR                    Kazım ARSLAN                  Mahmut TANAL

Çanakkale Milletvekili                   Mersin Milletvekili                         Denizli Milletvekili           İstanbul Milletvekili

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum