YEKA Projeleri

2 December 2018 Off By HaberKaraman

YEKA projeleri ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin artacağı Mehmet Ata Ceylan tarafından detayları ile açıklandı. Türkiye’nin 2023 Hedefleri ve 2023 Vizyonu doğrultusunda YEKA projelerinin etkin ve sürdürülebilir kullanımı sayesinde enerji seviyesini yüzde 30 seviyelerine ulaştırılmasının amaçlandığını ekleyerek açıklamalarını sürdürdü. Projeye devlet teşviki yanında özel sektörden de oldukça fazla destek alındığını açıklayan Ceylan amaçlarına projenin amacına kısa sürede ulaşacağını ve Türkiye’nin enerji üretimi noktasında seviye atlayacağını söyledi.

Ayrıca üretilen enerji kalitesinin de artacağını vurgulayan Ceylan 2023 hedeflerini gerçekleştirilmesi ile birlikte paralel olarak yürütülecek YEKA Projesi sayesinde teknoloji alanında ciddi gelişme ve ilerleme yaşanacağını da kaydetti. Projenin çevre kirliliği, küresel ısınma gibi sorunların olumsuz etkilerinden kurtulmaya katkı sağlayacağını da bildiren Ceylan, enerji üretimi noktasında dışa olan bağımlılığın da azalmasını beklediğini açıkladı.

YEKA Projesi Başarıya Ulaşır mı?

Mehmet Ata Ceylan YEKA Projesinin amacına ulaşacağından emin. Çünkü dünyanın önde gelen pek çok ülkesi ile karşılaştırıldığımızda elektrik enerjisi üretimi başta olmak üzere tüm enerji türlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı. Bu açıklamalar ve elde bulunan mevcut projelerin de projenin ne kadar olumlu sonuç vereceğine inancının tam olduğunu ve projenin devam etmesi için elinden gelen çabayı harcamaya hazır olduğunu ifade etti. Ceylan projenin başarılı olacağına dair inancının da tam olduğunu açıkladı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile İlgili Yarışma

Dünya genelinde kullanılan enerjiye bakıldığında fosil yakıtlar sayesinde yenilenebilir enerji üretiminde artış olduğunu açıklayan Mehmet Ata Ceylan YEKA tarafından enerji talebi ile ilgili olarak yarışmalar düzenleneceğini açıkladı. 2019 yılında birçok farklı enerji dalında; rüzgar, güneş ve jeotermal enerji başta olmak üzere yapılacak yarışmalar ile enerji potansiyeli konusunda farkındalığın da artmasını beklediğini açıklayan Mehmet Ata Ceylan bu tarz farklı etkinliklerin de devam edeceğini aktardı. Detaylı bilgi almak için YEKA Projeleri – M.Ata Ceylan bu linke tıklayabilirsiniz.

Ek: https://www.enerjibes.com/mehmet-ata-ceylan-jeotermal-enerji-yatirimlari/