fbpx
Connect with us

Yunus Turan

Türklükten istifa eden tarihte ilk değil

Geçmişte Türk’e ve Türk Milliyetçiliğine karşı çıkmış isimlerden biri Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’dir.

Yayımlanma

DOSTUNUZU BİLİN DE, DÜŞMANINIZI DA TANIYIN
TÜRKLÜKTEN İSTİFA EDEN TARİHTE İLK DEĞİL

Geçmişte Türk’e ve Türk Milliyetçiliğine karşı çıkmış isimlerden biri Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’dir.

Sevr imzalandığında teklifin kabul edilmesi yönünde yazılar yazan bu Şeyhülislamdır…

İngiliz uşağıdır ve bunu söylemekten, yazmaktan hiç çekinmemiştir.

İslam Teali Cemiyeti’nin kuruluşunda yer almıştır.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kurulmasına öncülük etmiştir.

Kuvva-i Milliye’cilere “Kudurmuş Haydutlar” diye hitap eden yazılar yazmış, hakaretler etmiştir.(İkdam Gazetesi.26 Eylül 1919)

Ermeni tehciri sırasında Ermenilerle işbirliği yaparak, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’in idam fetvasını vermiştir.(14 Ekim 1922) Sonradan Kemal Bey’in suçsuz olduğu anlaşılmış, “TBMM Şehidi” ilan edilmiştir.

Milli Mücadele başlatmak için kongreler düzenleyen içlerinde Mustafa Kemal Paşa’nın da bulunduğu “milliyetçi ileri gelenler” hakkında ölüm fetvasını kaleme almıştır. Fetva şu idi:

“Padişah’ın aksi emrine rağmen istilacılara karşı direnişe geçen milliyetçilerin öldürülmeleri caiz olmakla kalmayıp hatta her müslümanın dini görevidir. Bu uğurda ölenler şehit, kalanlar gazi sayılır. ”

Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı yazılar yazarak sürekli hakaretler etmiştir. Bir yazısında;

“Mustafa Kemal’in ve Ankara Hükümeti’nin kahpeliklerini, sahtekarlıklarını şu ufacık mukaddime’ye sığdıracak değilim. Demek isterim ki bu şekil değiştirmeler, bu zıtlıkları işleyebilmek için insan utanmamazlıkta da kahraman olmalıdır. Hele dinsizlik olmadan haksızlığın, hayasızlığın bu derecesi tasavvur olamaz.”

Atatürk’ün İngilizlerle işbirliği yaptığını ve İstanbul karşılığında Musul’u verdiğini iddia etmiştir.

Yunanistan’da çıkardığı “Yarın” gazetesinde, 1927 yılında yazdığı şiirde; Türklüğüne tövbe ettiğini, Türklükten istifa ettiğini söylemişti:

Yalnız Müslüman ve insan
Olarak kalmak üzere, Türklükten,
Şeref ve izzetimle istifa
Ediyorum Allah’ın huzurunda!…

Tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme
Beni Türk milletinden addetme

Şiirin her tarafı hakaretlerle doludur…

Hatta bir yazısında; “Milliyet önemli bir şey idiyse, bir Türk dili veya bir Çerkes dili yanında Arap dilinin çok daha üstün olduğunu” belirterek, “Bunların yanında daha büyük olan Arap milliyeti ile iftihar etmenin daha akla uygun olacağını” söylemiştir.

Bir sözünde;

“…Arapça’yı lisan ittihaz etmek derecesinde kendimize mal edinmek isterim. Amma bundan Türklüğümüz mutazarrır olurmuş… Biz müstefid oluruz ya!…

* * *

Türk düşmanları, Türklük düşmanları bir ilk değildir bu ülkede…
Bunlar; Türk kelimesi ile oynarlar, andımız ile oynarlar, dilimiz ile oynarlar, Atatürk düşmanlığı yaparlar…

Sürekli kaos çıkarır, suni problemler oluşturur, gerginlik yaratırlar… Bundan siyasi olarak faydalanmaya çalışırlar… Çıkarları uğruna her fırsatta insanları ayrıştırıcı ve bölücü ifadeler kullanmaktan çekinmezler…

Üniter-bağımsız devlet isteyen Türk Milliyetçileri düşmanlarıdır. Genellikle Türk değildir, gavura hizmet eden İngiliz uşaklarıdır.

Zihniyetleri budur…

Kılıf olarak da İslam kardeşliğini, dini, ümmeti öne sürer, insanların duyguları ile oynarlar…

Bunlarla dost olan, ittifak edenlerin Türklüğü-milliyetçiliği sorgulanmalıdır.

Okumaya devam et
Yorum yap

Yorum Belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam